Hjem / Innsikt / Simonsen Vogt Wiig bistår Høyskolen for yrkesfag med korrekte oppdragsavtaler

Simonsen Vogt Wiig bistår Høyskolen for yrkesfag med korrekte oppdragsavtaler

Etter endringer i arbeidsmiljøloven § 1-8 er det viktig for alle oppdragsgivere å gå gjennom sine oppdragsavtaler, for å sikre at ikke disse blir omklassifisert til arbeidsavtaler. Dette for å skape forutsigbarhet for både oppdragsgiver og den selvstendige oppdragstaker (konsulenten).
nicolay, julie, catriona, anders

Høyskolen for yrkesfag og Simonsen Vogt Wiig har samarbeidet om å lage gode oppdragsavtaler til bruk for skolens mange dyktige oppdragstakere, som ønsker å være selvstendige oppdragstakere og ikke arbeidstakere. Simonsen Vogt Wiig har et av landets ledende arbeidsrettsmiljøer, som bistår virksomheter, organisasjoner og enkeltpersonsforetak.

Høyskolen er de eneste som tilbyr bachelorutdanninger tilrettelagt for studenter med yrkeserfaring, og åpner veien inn i en akademisk utdanning for dem med en toårig fagskoleutdanning, se https://hfy.no/

HØFY er en av svært få nasjonale institusjoner som rendyrker yrkesfag i høyere utdanning og forskning. Arbeidslivrelevansen er det helt sentrale elementet i utdanningene ved HØFY, og akkurat av den grunn vil HØFY være en relevant og aktuell utdanningsinstitusjon i årene som kommer.

Det er slik at skoler i UH-sektoren skal kunne dokumentere høy kvalitet innenfor utdanning og forskning, samtidig har de forskjellige fagområder ulike tradisjoner når det gjelder å dokumentere kvalitet. Institusjonene i høyere utdanning skal tilby forskningsbasert undervisning. Dette innebærer at de vitenskapelig personale som hovedregel skal være engasjert i kombinerte posisjoner med rett og plikt til å drive FoU-arbeid. Slik er det også ved HØFY.

 

På bildet fra venstre:
Advokatene Nicolay Skarning (H), Julie Winberg (flm) og Catriona McIntyre fra Simonsen Vogt Wiig samt Anders Bredesen, styreleder ved Høyskolen for yrkesfag.