Hjem / Innsikt / Statlig garantiordning - nå også for større bedrifter

Statlig garantiordning - nå også for større bedrifter

Lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter og lov om Statens obligasjonsfond trådte i kraft 27. mars 2020. En reaksjon på tiltakene har vært at enkelte bedrifter faller mellom den nye garantiordningen og gjenåpningen av Statens obligasjonsfond.
Stethoscope or phonendoscope on a doctor's white desk on cloudy morning. Treatment of cold or flu.

Finansdepartementet fastsatte i går, 2. april 2020, en forskrift som åpner for at også større bedrifter skal kunne benytte seg av garantiordningen.

Større bedrifter vil i denne sammenhengen si virksomheter som har rett eller plikt til registrering i Foretaksregisteret og som ikke faller inn under definisjonen av små og mellomstore bedrifter.

Det vil dermed si at bedrifter som sysselsetter flere enn 250 personer og som har en årsomsetning på overstiger 50 millioner euro eller har en samlet balanse som overstiger 43 millioner euro, også kan få innvilget lån under garantiordningen.

I det alt vesentlige vil reglene for lån til små og mellomstore bedrifter og større bedrifter være de samme, men med visse unntak:

  • De større bedriftene vil kunne låne opptil 150 millioner kroner mot 50 millioner for de mindre.
  • Ved fravikelse av lovens §5 1. ledd om kvalifiserende lån, vil det for større bedrifter vurderes et likviditetsbehov de neste 12 måneder, mens det for mindre bedrifter er tale om et 18-månedersperspektiv.
  • I tillegg til eksisterende vilkår, skal større bedrifter anses for å allerede ha vært i økonomiske vanskeligheter 31.12.2019 og dermed falle utenfor ordningen, dersom de i begge foregående år har hatt en gjeld som utgjør mer enn 7,5 ganger bokført egenkapital og en EBITDA-rentedekningsgrad på under 1.
  • Garantiprovisjonen vil være det dobbelte for større bedrifter.

ESA har allerede godkjent at garantiordningen nå åpnes for større bedrifter.