Hjem / Innsikt / Tilskudd til dekning av faste uunngåelige kostnader

Tilskudd til dekning av faste uunngåelige kostnader

Kontantstøtteordningen for næringslivet ble fredag 17. april godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Dette betyr at bedrifter som er skattepliktige til Norge, og som har minst 30 % omsetningsfall (20 % for mars) som følge av virusutbruddet, kan få kompensasjon fra staten.
Stethoscope with financial statement

For bedrifter som ble pålagt stenging er søknadsportalen allerede åpen, mens øvrige bedrifter som oppfyller kriteriene vil kunne søke fra og med mandag 20. april. Det er lagt opp til automatisk behandling av søknadene, hvilket betyr at tilskuddet vil bli utbetalt få dager etter sendt søknad. Tilskudd fastsettes på grunnlag av bedriftenes omsetningsfall og faste uunngåelige kostnader i den måneden tilskuddet gjelder, hvilket på nåværende tidspunkt omfatter mars, april og mai.

I tillegg til et bestemt omsetningsfall må bedrifter som søker om tilskudd oppfylle følgende kriterier:

 • Bedriften må ha ansatte. Dette gjelder likevel ikke enkeltpersonforetak og ansvarlige selskap der bedriftens inntekt er innehavers eller minst en av deltagernes hovedinntekt.
 • Bedriften må utøve lovlig virksomhet.
 • Bedriften må ikke være under konkursbehandling.

Som faste uunngåelige kostnader regnes blant annet:

 • Leie av lokaler, men begrenset til kostnad for næringslokaler
 • Leasingleie av bil
 • Lys og varme
 • Renovasjon, vann, avløp, renhold, men bare i den grad kostnaden utgjør offentlige avgifter og gebyrer
 • Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
 • Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.), men begrenset til kostnad for revisjon og regnskap
 • Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
 • Forsikring og avgift på transportmidler
 • Kontingenter, men bare i den grad kostnaden er fradragsberettiget
 • Forsikringspremie

Oppfyller din bedrift kriteriene, kan søknad om kompensasjon gjøres via nettportalen kompensasjonsordning.no. På nettsiden finner du også nærmere informasjon om hva du må finne frem før du søker. Er du usikker på om din bedrift oppfyller kriteriene kan du kontakte oss for nærmere veiledning.