Hjem / Innsikt / Tvangsfullbyrdelse mot opprørske aksjeeiere

Tvangsfullbyrdelse mot opprørske aksjeeiere

Hvor langt kan aksjeeiere gå i å tvinge andre aksjeeiere til å stemme på en bestemt måte på generalforsamling? Dette har Høyesterett uttalt seg om i en kjennelse datert 25. april 2023.
Colleagues at business meeting in conference room

Høyesteretts avgjørelse bidrar til en viktig avklaring av rettsstillingen mellom aksjeeierne i tilfeller hvor det er inngått aksjeeieravtale som fastsetter konkrete stemmerettsforpliktelser for partene. Så lenge det foreligger en gyldig, bindende inngått avtale hvor stemmeforpliktelser ikke oppfylles i tråd med en rettskraftig fullbyrdelsesdom, kan det å begjære tvangsfullbyrdelse være et bedre alternativ enn erstatningssøksmål. Høyesterett har slått fast at alle de tre alternativene i tvangsfullbyrdelsesloven § 13-14 første ledd kan benyttes for å tvangsfullbyrde en aksjeeiers plikt til å stemme.

I en artikkel i Revisjon og Regnskap nr. 8, 2023 har senioradvokat Belinda Jensen skrevet nærmere om hvordan slike tvister bør håndteres. I tillegg oppsummerer artikkelen noen viktige huskeregler for hvordan aksjeeieravtaler bør utformes for å sikre eventuell tvangsfullbyrdelse av stemmeforpliktelser. Artikkelen er tilgjengelig via lenken under.

Les artikkelen