Webinar om ESG Compliance - hva kreves og hvordan måles det?

| Firmanyheter

Simonsen Vogt Wiig inviterer til webinar om ESG Compliance. Temaet er høyaktuelt for alle noterte og større selskap. Våre eksperter vil ta deltakerne gjennom ESG-tematikken og gi et overblikk over seneste utvikling, gjeldende regler og retningslinjer, samt best practice for ESG Compliance.

Følgende tema tas opp:

  • ESG forklart – hva er det?
  • ESG-faktorer og måling
  • EUs ESG-regelverk i et fugleperspektiv
  • Bærekraftrapportering
  • Etterlevelse og ansvar
  • Key takeaways: Hvilke grep bør man ta?

Torsdag 19. mars kl. 9.30 til 10.00

For påmelding, klikk her.

The presentation will be held in Norwegian, but the slides will be in English.