Hjem / Innsikt / Webinarserie om viktige arbeidsrettslige temaer under covid-19

Webinarserie om viktige arbeidsrettslige temaer under covid-19

Vårt arbeidsrettsteam i Bergen har utarbeidet en webinarserie på ni episoder som omhandler arbeidstakers og arbeidsgivers situasjon nå som covid-19 fortsatt er en stor del av hverdagen. Hver episode har en varighet på under 10 minutter.
Coronavirus written on file folder label

Episodene blir lagt ut i løpet av en tre-ukers periode og omhandler temaer innenfor arbeidsrett som har vært og fortsatt er vanskelige, både for arbeidsgivere og arbeidstakere.

 

Episode 1
Oppsigelse og dokumentasjon
Covid-19 situasjonen har rammet en rekke arbeidsgivere hardt, og mange har vært nødt til å permittere arbeidstakere som følge av økonomisk nedgang eller bortfall av arbeidsoppgaver. I denne episoden gjennomgås hvilke steg arbeidsgiver må ta når virksomheten er påvirket av situasjonen i en slik grad at nedbemanning vurderes.

 

Episode 2
Oppsummering av arbeidsrettslig regulering per i dag (sykedager, omsorgsdager, forholdet til NAV etc.)
Regelverket på arbeidsrettens område har vært endret flere ganger under covid-19 pandemien. I denne episoden gir vi en oversikt over de viktigste reglene som gjelder per i dag.

 

Episode 3
Hjemmekontor og arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet
Covid-19 har ført til at en rekke arbeidstakere er blitt satt på hjemmekontor i en kortere eller lengre periode. I denne episoden ser vi nærmere på arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og ansvar for arbeidstakerens helse, miljø og sikkerhet når arbeidet utføres fra hjemmekontor.

 

Episode 4
Hjemmekontor og krav til arbeidstakers jobbutførelse og arbeidstid
I denne episoden er temaet hvilke regler som gjelder for arbeidstakers jobbutførelse på hjemmekontor, samt regler for arbeidstiden på hjemmekontor. Mange har erfart at grensen mellom arbeidsliv og privatliv flyter ut med hjemmekontor. Vi ser nærmere på hva det betyr for kravene som stilles til jobbutførelsen og arbeidsgivers ledelse av arbeidet.

 

Episode 5
Permittering generelt
Mange er permittert, og stadig nye grupper kommer til som må permitteres. Vi ser på de generelle reglene for permittering.

 

Episode 6
Arbeidsgivers oppfølgings- og omsorgsplikt under permittering
Vi snakker i denne episoden om hvilke krav som stilles til arbeidsgivers oppfølgings- og omsorgsplikt på tidspunktet for permittering og under permitteringsperioden.

 

Episode 7
Hjemmekontor og forholdet til taushetsplikt og personvern (del I)
Korona-pandemien har ført til at mange arbeider mer eller mindre fast fra hjemmekontor. Hjemmekontor har noen viktige sikkerhetsutfordringer som virksomheter og den enkelte må ta høyde for.  I denne episoden tar vi for oss hjemmekontor og utfordringer for taushetsplikt og personvern. Vi gir en rekke tips med på veien til sikkert arbeid fra hjemmekontoret. I neste episode snakker vi om et informasjonssikkert hjemmekontor.

 

Episode 8
Hjemmekontor og forholdet til taushetsplikt og personvern (del II)
Hjemmekontor gir store muligheter, men også utfordringer for informasjonssikkerheten. I denne episoden gir vi tips og råd for et informasjonssikkert hjemmekontor.

 

Episode 9
Reiseforbud
Reiserådene fra myndighetene har vært under hyppig endring de siste månedene. Vi snakker i denne episoden om hvilke muligheter arbeidsgiver har til å påvirke arbeidstakers reiseaktivitet, og hvilke pålegg og krav som kan stilles til arbeidstaker som ønsker å reise utenlands eller som er kommet tilbake fra reise utenlands.