Selvbetjente tjenester

Simonsen Vogt Wiig lager og tilbyr applikasjoner, webinar og digitale verktøy som bidrar til å belyse juridiske problemstillinger og forenkle prosesser. Flere av disse er åpne for alle å bruke og ta nytte av både med tanke på å øke kunnskap, samt skape bedre juridiske prosesser.