Tilbake

Offentlig sektor

Simon­sen Vogt Wiig er en av de største leverandørene av juridiske tjenester til offentlig sektor. Vi har advokater med bakgrunn fra blant annet EU-kommisjonen, Reg­jer­ingsad­vokaten, dom­sto­lene og fra departementene. Ved å sitte sentralt i flere av de største offentlige prosjektene har vi opparbeidet oss en grundig forståelse av de politiske prosesser som er førende for denne sektoren. Vi har en rekke rammeavtaler med store offentlige aktører.  

Organisering av offentlig sektor har utfordringer som skiller seg vesentlig fra privat sektor. Det kan blant annet nevnes at statsstøttereglene, anskaffelsesreglene og forvaltningsretten sammen legger en rekke føringer på hva som vil fungere i praksis. Vi har advokater som ser hele bildet og som kan finne frem til de beste løsningene. Vi bistår blant annet med organisatoriske spørsmål, habilitet, anskaffelser og omorganisering. For eksempel har vår arbeidslivsavdeling bistått i håndtering av konflikter i offentlige etater og virksomheter, og har gjennomført flere store faktaundersøkelser/granskninger hvor ansatte hevder seg mobbet, trakassert eller gjengjeldt mot.

Vår særlige erfaring fra offentlig sektor gjør også at vi på en effektiv måte kan bistå private selskaper i sitt forhold til det offentlige.  

Kontaktpersoner

Se alle advokater som jobber med offentlig sektor