Automasjon og mobilitet

Simonsen Vogt Wiig har et av landets største og tyngste juridiske miljøer innen automasjon og mobilitet (automation and mobility).

Automasjon eller automatisering betyr å gjøre noe automatisk slik at de i større eller mindre grad styrer seg selv. Dette er ikke et nytt fenomen – automatisering av prosesser har pågått gjennom hele historien, og i stadig eskalerende grad siden den industrielle revolusjon. Digitaliseringen, det vil si å konvertere analoge data til digitale, har muliggjort steget fra automasjon til autonomi, altså at noe er selvstendig, selvstyrende eller selvbestemmende. Autonome systemer kjennetegnes ved å ha evnen til å ta avgjørelser om egne handlinger mens det utfører en operasjon uten å påvirkes direkte av en operatør. Automasjon og digitalisering har hatt stor betydning for en rekke bransjer i Norge.

Innen transport, logistikk og kommunikasjon er Norge verdensledende innen utprøving av selvkjørende fremkomstmidler. På norske veier har ulike former for selvkjørende busser og biler blitt prøvd ut under rammen av lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy. Simonsen Vogt Wiig bistår en rekke klienter som bransjemessig spenner fra utprøving av selvkjørende kjøretøy, globale aktører innen el-bil markedet, til mindre norske teknologibedrifter som potensielt kan få betydning langt utover Norges grenser.

På sjøen pågår det flere prosjekter knyttet til autonome skip og undersjøiske farkoster. Droner blir i stadig økende grad brukt for overvåkning og informasjonssamling, og forventes i fremtiden å bli sentrale løsninger for mindre leveranser. Simonsen Vogt Wiig bistår bl.a. verdensledende aktører innen autonome skip.

Det er ikke bare fremkomstmidlene som er gjenstand for utvikling. Digitaliseringen har også medført store endringer med tanke på hvordan transport- og logistikkutfordringer løses. Uberisering og bildeling er eksempler som viser at nye konsept vil tvinge seg frem. Simonsen Vogt Wiig har bl.a. erfaring fra norske selskaper som har blitt verdensledende innen automatiserte logistikkløsninger.

Med en av landets største juridiske avdelinger innen luftfart, har Simonsen Vogt Wiig en unik bransjekunnskap på området. Vi har bistått klienter bl.a. med anskaffelse av helelektriske fly og vi har advokater med operativ erfaring fra luftfart. Vi ser at utviklingen med autonome droner skal bli spennende å følge fremover.

Simonsen Vogt Wiig sitter også på et av landets ledende juridiske miljøer innen infrastruktur, der vår erfaring spenner fra digitalisering av tradisjonelle leverandører for bredbåndstjenester, til automatiserte vindkraftprosjekter og landsdekkende nett for EV-ladestasjoner. Vår erfaring omfatter også satellitteknologi og regulatoriske rammeverk for satellitter.

I tillegg til at vi i Simonsen Vogt Wiig arbeider med klienter involvert i profilerte prosjekt knyttet til autonome skip og autonome kjøretøy, har vi også et stort ønske om, og fokus på, å samarbeide tett med start-ups og scale-ups innen skips-, transport- og logistikkbransjen. Vår erfaring fra teknologi- og transportsektoren har gjort oss i stand til å løse alle juridiske utfordringer som oppstår i disse prosjektene.