EU-, EØS- og konkurranserett

Simonsen Vogt Wiigs team har omfattende erfaring med konkurranserettslige spørsmål innenfor en rekke bransjer.

Teamet arbeider også løpende med statsstøtte og EU- og EØS-regulatoriske spørsmål.

Vi bistår med alle typer konkurranserettslig rådgivning, herunder fusjonsmeldinger til konkurransemyndighetene i Norge og Brussel, kontrollundersøkelser (“dawn raids”) og med utarbeidelse og etterlevelse av compliancerutiner.

Teamet har bistått i mange dominanssaker, kartellsaker, og rettssaker. Forhandleravtaler, eksklusiv- og selektiv distribusjon, avtaler om samarbeid mellom konkurrenter, opprettelse av fellesforetak, prosjektsamarbeid og franchise er også områder som håndteres av teamet.

Vi arbeider med konkurranserett innenfor bl.a. telekommunikasjon, kringkasting og innholdistribusjon, netthandel, shipping, luftfart, industri, mobilitet, tradisjonell handelsvirksomhet, mv.

Combines strong professionalism with friendliness and an ability to find good solutions.

Legal 500

Vår rådgivning omfatter blant annet:

Statsstøtte

Teamet har vært involvert i flere kompliserte statsstøttesaker, og bistår jevnlig innenfor dette området. Samferdsel, kringkasting, transport og infrastrukturprosjekter er noen av de områdene som er sentrale. Vi bistår både i klagesaker til ESA og i forbindelse med notifikasjon og godkjenning av offentlig støtte. Teamet har også prosedert statsstøttesaker for domstolene, herunder EFTA-domstolen.

Fri bevegelighet av varer, tjenester og kapital

Teamet har bistått i en rekke saker som berører EØS-avtalens regler om fri bevegelighet, både under primærretten (traktaten) og sekundærlovgivningen (direktiver og forordninger). Vi bistår jevnlig i saker som verserer i ESA. Advokatene på teamet har prosedert mange saker i EFTA-domstolen og EU-domstolen i Luxembourg.