Fast eiendoms rettsforhold

Vårt eiendomsteam har advokater i alle de største norske byene. Vi kan bistå våre klienter på alle juridiske fagfelt innen næringseiendom – også på tvers av faggrupper.

Vår rådgivning dekker alle juridiske og kommersielle aspekter med særlig fokus på transaksjoner, prosjektfinansiering, næringsleie, plan- og bygningsrett, samt andre regulatoriske spørsmål. Våre klienter er hovedsakelig eiendomsselskaper, tilretteleggere, investorer, syndikater og utviklere. For å finne de beste kommersielle løsningene samarbeider vi også tett med firmaets fagmiljøer innen finans, skatt, selskapsrett og prosedyre.

Det norske eiendomsmarkedet blir stadig mer internasjonalt. Vårt team har omfavnet denne trenden og arbeider for og med internasjonale investorer på noen av de største eiendomstransaksjonene.

Vi har også solid ekspertise fra tilknyttede områder som tiltrekker seg internasjonal oppmerksomhet, herunder prosjekter innen fornybar energi, som vindkraft og vannkraft. Også på dette området kan vi tilby en total rådgivningspakke, skreddersydd klientens behov.

They are always up to date when it comes to market understanding and finding good solutions.

Chambers and Partners

Vår rådgivning omfatter blant annet:

Eiendomsutvikling

For oppdrag knyttet til eiendomsutvikling kan vi bistå i alle prosjektets faser, fra rådgivning knyttet til offentligrettslige aspekter, slik som reguleringsplaner, byggetillatelser og dispensasjoner, til utarbeidelse av kontraktstrukturer og prosjektfinansiering.

Transaksjoner

Ved kjøp og salg av næringseiendom har vi spisskompetanse innen alle prosjektets faser, fra rådgivning knyttet til kapitalinnhenting, gjennomføring av due diligence, forhandlinger, utforming av avtaleverk, til bistand i oppgjørsfasen.

Vi tilbyr våre klienter tilgang til datarom, og har advokater med eiendomsmeglerbevilling og nødvendige forsikringer til å kunne opptre som megler i oppgjørsprosessen.

Næringsleie

Våre advokater har omfattende erfaring innenfor næringsleie, og kan bistå med inngåelse av leiekontrakter, gjennomgang av porteføljer, reforhandling/terminering av kontrakter, samt oppfølging og løpende rådgivning knyttet til pågående leieforhold.

Fornybar energi

Les mer om vårt arbeid innenfor fornybar energi her.