Til fag

Fast eiendoms rettsforhold

Vårt eiendomsteam har advokater i alle de største norske byene. Vi kan bistå våre klienter på alle juridiske fagfelt innen næringseiendom – også på tvers av faggrupper.

Vår rådgivning dekker alle juridiske og kommersielle aspekter med særlig fokus på transaksjoner, prosjektfinansiering, næringsleie, plan- og bygningsrett, samt andre regulatoriske spørsmål. Våre klienter er hovedsakelig eiendomsselskaper, tilretteleggere, investorer, syndikater og utviklere. For å finne de beste kommersielle løsningene samarbeider vi også tett med firmaets fagmiljøer innen finans, skatt, selskapsrett og prosedyre.

Det norske eiendomsmarkedet blir stadig mer internasjonalt. Vårt team har omfavnet denne trenden og arbeider for og med internasjonale investorer på noen av de største eiendomstransaksjonene.

Vi har også solid ekspertise fra tilknyttede områder som tiltrekker seg internasjonal oppmerksomhet, herunder prosjekter innen fornybar energi, som vindkraft og vannkraft. Også på dette området kan vi tilby en total rådgivningspakke, skreddersydd klientens behov.

Vår rådgivning omfatter blant annet:

Eiendomsutvikling

For oppdrag knyttet til eiendomsutvikling kan vi bistå i alle prosjektets faser, fra rådgivning knyttet til offentligrettslige aspekter, slik som reguleringsplaner, byggetillatelser og dispensasjoner, til utarbeidelse av kontraktstrukturer og prosjektfinansiering.

Transaksjoner

Ved kjøp og salg av næringseiendom har vi spisskompetanse innen alle prosjektets faser, fra rådgivning knyttet til kapitalinnhenting, gjennomføring av due diligence, forhandlinger, utforming av avtaleverk, til bistand i oppgjørsfasen.

Vi tilbyr våre klienter tilgang til datarom, og har advokater med eiendomsmeglerbevilling og nødvendige forsikringer til å kunne opptre som megler i oppgjørsprosessen.

Næringsleie

Våre advokater har omfattende erfaring innenfor næringsleie, og kan bistå med inngåelse av leiekontrakter, gjennomgang av porteføljer, reforhandling/terminering av kontrakter, samt oppfølging og løpende rådgivning knyttet til pågående leieforhold.

Fornybar energi

Les mer om vårt arbeid innenfor fornybar energi her.

Kontaktpersoner

Jørgen er spesialisert innen næringseiendom og har omfattende erfaring innen transaksjoner, oppgjør, næringsleie og eiendomsforvaltning.
Gøran har betydelig erfaring med transaksjoner innen næringseiendom, leieavtaler og generell juridisk bistand innen næringseiendom. Gøran har spesialfag innen selskapsrett, og jobber også med transaksjoner generelt, generell selskapsrett og kontraktsrett.
Knut har bred kompetanse innenfor grunnerverv, ekspropriasjonsrett, jordskifte, plan- og bygningsrett, tingsrett, forhandlinger og kontraktsrett knyttet til fast eiendom. Han har løpende oppdrag innen skjønn og jordskifte.
Arne Oftedal har lang erfaring med håndtering av komplekse eiendomsprosjekter og eiendomstvister. Han bistår regelmessig i store eiendomstransaksjoner, med leiekontrakter og saker innen plan- og bygningsrett.
Olav har i hele sin tid som advokat arbeidet med spørsmål knyttet til entreprise og fast eiendom, herunder alminnelig kontraktsrett. Han har på dette grunnlaget tilegnet seg en særlig bred erfaring og en utpreget spisskompetanse innen disse rettsområdene.
Atle har spesialisert seg innen eiendomsrett, og har omfattende erfaring med alle juridiske problemstillinger innen eiendomsrett, herunder eiendomsutvikling, driftsrelaterte spørsmål samt eiendomstransaksjoner – både privatrettslige og offentligrettslige problemstillinger.