Til fag

Finansiering

Simonsen Vogt Wiig har en av Norges største og mest erfarne bank- og finansgrupper.

Vi bistår låntakere, långivere, tilretteleggere og andre aktører med alle former for fremmedkapitalisering, herunder syndikert finansiering av skip, offshore-installasjoner, luftfartøy, fast eiendom og andre eiendeler, prosjektfinansiering, oppkjøpsfinansiering, driftsfinansiering, obligasjonsfinansiering, eksportkreditt, garantifasiliteter, factoring og leasing.

Vi bistår våre klienter gjennom hele prosessen; fra strukturering til utarbeidelse og forhandling av lånedokumentasjon, closing og etablering av sikkerheter. Vi har et bredt internasjonalt kontaktnett og lang erfaring med å koordinere grenseoverskridende finansieringer.

Vi har omfattende kunnskap og erfaring med generell finansrett, pengekravsrett, garantirett, sikkerhetsrett, interkreditoravtaler, restruktureringer, inndrivelse av krav og realisering av sikkerheter med mer.

Sources point to the results-focused client service as a key strength.

- Chambers and Partners

Kontaktpersoner

Halvor har bred erfaring innen bank- og finanssektoren. Han bistår låntakere, långivere, investorer og tilretteleggere med ulike former for finansieringstransaksjoner, blant annet prosjektfinansiering, oppkjøpsfinansiering, obligasjonsfinansiering og finansiering av eiendeler.
Eivind bistår regelmessig norske og internasjonale banker og finansinstitusjoner i tilknytning til finansiering av virksomheter, oppkjøp av bedrifter samt erverv av skip, offshore-installasjoner, eiendom og andre formuesgoder.
Stig har bred erfaring innenfor finansiering i bankmarkedet etter mer enn 10 år i ulike stillinger i DNB Bank ASA, inkludert som First Vice President i New York Branch Legal Department. Han har i sin karriere særlig hatt et fokus på finansiering innenfor sektorer som shipping, offshore, sjømat, samt olje og gass.