Finansiering

Simonsen Vogt Wiig har en av Norges største og mest erfarne bank- og finansgrupper.

Vi bistår låntakere, långivere, tilretteleggere og andre aktører med alle former for fremmedkapitalisering, herunder syndikert finansiering av skip, offshore-installasjoner, luftfartøy, fast eiendom og andre eiendeler, prosjektfinansiering, oppkjøpsfinansiering, driftsfinansiering, obligasjonsfinansiering, eksportkreditt, garantifasiliteter, factoring og leasing.

Vi bistår våre klienter gjennom hele prosessen; fra strukturering til utarbeidelse og forhandling av lånedokumentasjon, closing og etablering av sikkerheter. Vi har et bredt internasjonalt kontaktnett og lang erfaring med å koordinere grenseoverskridende finansieringer.

Vi har omfattende kunnskap og erfaring med generell finansrett, pengekravsrett, garantirett, sikkerhetsrett, interkreditoravtaler, restruktureringer, inndrivelse av krav og realisering av sikkerheter med mer.

Sources point to the results-focused client service as a key strength.

Chambers and Partners