Forvaltningsrett

Våre advokater bistår både næringslivet og offentlige aktører som stat og kommune i saker av forvaltningsrettslig karakter.

Simonsen Vogt Wiig har flere advokater med bakgrunn fra regjeringsadvokaten og kommuneadvokaten.

Vi har inngående kunnskap om spillereglene i offentlig sektor og vet fra innsiden hvordan det offentlige arbeider.

Vi kan forvaltningsrett, stats- og kommunalrett og reglene om offentlighet. Denne erfaringsbakgrunnen sikrer våre næringslivsklienter solid bistand i møte med det offentlige i denne type saker, enten det gjelder råd og veiledning, forhandlinger, kontraktsoppfølging eller prosessoppdrag.

Erfaringsbakgrunnen sikrer at vi vet hvilke behov stat, kommuner og offentlige eide selskaper har som klienter.

The team always delivers more than expected and sees what others don’t see and, by this, creates business value.

Legal 500