Til fag

Kommersiell kontraktsrett

Store deler av forretningslivets forhold reguleres av kontrakter, eksempelvis arbeidsavtaler, kontrakter om anskaffelser og utveksling av varer og tjenester, kontrakter om finansiering, oppkjøp og fusjoner mv.

Å ha en kontrakt som er godt tilpasset den konkrete situasjonen er derfor en viktig forutsetning for et vellykket samarbeid. Mange problemer er mulig å forutse og kan ofte unngås med gjennomtenkte og godt tilpassede kontrakter. Vår erfaring tilsier at det er mye å tjene på at virksomheten bruker riktig utformede avtaler og standardmaler og tilegner seg god kunnskap om å bruke disse riktig.

Gjennom omfattende kunnskap om norsk og internasjonal kontraktsrett, samt erfaring med standard og praksis i den aktuelle bransje, gjør oss i stand til å levere skreddersydde løsninger og yte juridisk og strategisk kommersiell rådgivning.

Vi bistår med gjennomgang, utarbeidelse og forhandling av alle typer av kommersielle kontrakter, herunder:

  • Produksjons-, kjøps- og leveranseavtaler
  • Distribusjonsavtaler (for eksempel agenter og forhandlere)
  • Outsourcing og innkjøpsavtaler
  • Utviklingsavtaler
  • Lisensavtaler
  • Prosjektavtaler og turn key-kontrakter
  • Avtaler om strategiske partnerskap
  • Joint venture og omstruktureringer
  • Aksjonæravtaler
  • Utarbeidelse av standardvilkår

Kontaktpersoner

Thom Erik har omfattende erfaring med å rådgi norske og utenlandske private og børsnoterte selskaper i et bredt spekter av kommersielle kontrakter og selskapsrettslige spørsmål.
Bjørn Åge har lang erfaring innen rådgivning i kontraktspørsmål og bistår jevnlig i forhandlinger og kontraktsutforming. Han har særlig erfaring tilknyttet næringseiendom, handel og industri, herunder kjøp salg, leie og leverandørkontakter.
Tor-Arne har arbeidet med kontrakter i kommersielle forhold i 20 år, med komplekse IT-anskaffelser og innenfor offshore, arbeidsliv, entreprise, offentlige anskaffelser, industri og eksport.
Gunnar bistår aktører innen olje og gass industrien, fast eiendom, forsvars- og sikkerhetsindustri innen selskapsrett, eierstyring og selskapsledelse (corporate governance) og transaksjoner.
Ørjan har betydelig kompetanse innen kontraktsrettslig rådgivning. Dette både på stadiet for kontraktens inngåelse, gjennomføring og opphør.
Robin har lang erfaring med miljørettslige problemstillinger i forbindelse med sin bakgrunn fra Olje- og energidepartementet, og senere som advokat i to av landets største advokatfirmaer.