Kommersiell kontraktsrett

Store deler av forretningslivets forhold reguleres av kontrakter, eksempelvis arbeidsavtaler, kontrakter om anskaffelser og utveksling av varer og tjenester, kontrakter om finansiering, oppkjøp og fusjoner mv.

Å ha en kontrakt som er godt tilpasset den konkrete situasjonen er derfor en viktig forutsetning for et vellykket samarbeid. Mange problemer er mulig å forutse og kan ofte unngås med gjennomtenkte og godt tilpassede kontrakter. Vår erfaring tilsier at det er mye å tjene på at virksomheten bruker riktig utformede avtaler og standardmaler og tilegner seg god kunnskap om å bruke disse riktig.

Gjennom omfattende kunnskap om norsk og internasjonal kontraktsrett, samt erfaring med standard og praksis i den aktuelle bransje, gjør oss i stand til å levere skreddersydde løsninger og yte juridisk og strategisk kommersiell rådgivning.

Vi bistår med gjennomgang, utarbeidelse og forhandling av alle typer av kommersielle kontrakter, herunder:

  • produksjons-, kjøps- og leveranseavtaler
  • distribusjonsavtaler (for eksempel agenter og forhandlere)
  • outsourcing og innkjøpsavtaler
  • utviklingsavtaler
  • lisensavtaler
  • prosjektavtaler og turn key-kontrakter
  • avtaler om strategiske partnerskap
  • joint venture og omstruktureringer
  • aksjonæravtaler
  • utarbeidelse av standardvilkår

Good advice in a timely fashion.

Legal 500