Offentlige anskaffelser

Simonsen Vogt Wiig er et av de ledende advokatfirmaene i Norge innenfor offentlige anskaffelser, og bistår både oppdragsgivere og leverandører.

Vi har omfattende erfaring fra flere av de største norske anskaffelsene den senere tid, deriblant innkjøp av redningshelikoptre og anskaffelse av mobilnett for nødetatene.

Når vi bistår oppdragsgivere, sikrer vi at oppdragsgiver ivaretar anskaffelsesreglene i alle faser av anskaffelsen, gjennom planlegging, konkurranse og i kontraktsfasen. Vi har en unik erfaring med å sitte i prosjektorganisasjonen til store offentlige anskaffelser.

For leverandører er det et vesentlig poeng at oppdragsgiver opptrer korrekt. En aktiv holdning på et tidlig stadium i prosessen kan forhindre forskjellsbehandling i konkurransen. Hvis oppdragsgiver gjør feil som kan påvirke utfallet av konkurransen, bistår vi leverandører med å håndheve sine rettigheter for domstolene eller for Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Flere av advokatene har bakgrunn fra Konkurransetilsynet, EU-kommisjonen, Regjeringsadvokaten, domstolene og fra departementene.

Et internasjonalt anerkjent team

Våre spesialister på offentlig anskaffelser er en del av vårt EU/EØS- og konkurranserettsteam, som er topprangert av den ledende internasjonale publikasjonen Legal 500.

We are extremely pleased with their work and have very high confidence in the lawyers we use.

Chambers and Partners

Clients praise Simonsen Vogt Wiig's solution-oriented and to-the-point team.

Legal 500