Til fag

Offentlige anskaffelser

Simonsen Vogt Wiig er et av de ledende advokatfirmaene i Norge innenfor offentlige anskaffelser, og bistår både oppdragsgivere og leverandører.

Vi har omfattende erfaring fra flere av de største norske anskaffelsene den senere tid, deriblant innkjøp av redningshelikoptre og anskaffelse av mobilnett for nødetatene.

Når vi bistår oppdragsgivere, sikrer vi at oppdragsgiver ivaretar anskaffelsesreglene i alle faser av anskaffelsen, gjennom planlegging, konkurranse og i kontraktsfasen. Vi har en unik erfaring med å sitte i prosjektorganisasjonen til store offentlige anskaffelser.

For leverandører er det et vesentlig poeng at oppdragsgiver opptrer korrekt. En aktiv holdning på et tidlig stadium i prosessen kan forhindre forskjellsbehandling i konkurransen. Hvis oppdragsgiver gjør feil som kan påvirke utfallet av konkurransen, bistår vi leverandører med å håndheve sine rettigheter for domstolene eller for Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Flere av advokatene har bakgrunn fra Konkurransetilsynet, EU-kommisjonen, Regjeringsadvokaten, domstolene og fra departementene.

Et internasjonalt anerkjent team

Våre spesialister på offentlig anskaffelser er en del av vårt EU/EØS- og konkurranserettsteam, som er topprangert av den ledende internasjonale publikasjonen Legal 500.

Clients praise Simonsen Vogt Wiig's solution-oriented and to-the-point team.

- Legal 500

Kontaktpersoner

Anders har bred kompetanse innen anskaffelsesrettslige vurderinger, og har i en årrekke vært rådgiver for klienter i offentlig sektor, spesielt ved komplekse anskaffelser.
Trine Lise har lang erfaring fra anskaffelsesretten, og rådgir både private og offentlige klienter i komplekse anskaffelsessaker. Hun arbeider spesielt med tvistesaker og har bred erfaring fra prosesser både når det gjelder saker for KOFA og saker for domstolen.
Arild har jobbet med offentlige anskaffelser siden 1999, med en rekke saker både for oppdragsgivere og leverandører. Bistanden omfatter også rettssaker og foredrag.
Arne har igjennom mange år opparbeidet seg spisskompetanse innenfor fagområdet offentlige anskaffelser, og bistår både oppdragsgivere og leverandører med anskaffelsesrettslige prosjekter og saker, herunder erstatningssaker.
Marianne bistår både offentlige aktører og private i offentlige anskaffelser, herunder kvalitetssikring av konkurransegrunnlag, klagesaker til KOFA og rettslige prosesser, så som midlertidig forføyning eller erstatningssaker.
Jahn Egil har bred erfaring med anskaffelsesrettslige problemstillinger. Han bistår offentlige aktører i kompliserte anskaffelsesprosesser, samt private aktører med innkjøpsfaglige problemstillinger, både i form av generell juridisk rådgivning så vel som bistand i klagesaker og rettslige prosesser.