Sjø- og transportrett

Sjørett har alltid vært et av våre hov­edar­bei­d­som­råder.

Vårt store og erfarne team er anerk­jent nasjonalt og inter­nasjon­alt, og vi bistår og har bety­delig erfar­ing innen hele spek­teret av sjørett, herun­der havari­ar­beid. Vi bistår regelmessig i erstatningssaker, herunder kol­lisjon­sans­var, oljesøl­sans­var, vrakfjerning, lasteskader osv.

Videre har våre advokater særlig kom­petanse med hen­syn til arrest og råd­gir i forbindelse med berg­ing og felle­shavari, samt offentli­grettslig sjørett som bis­tand ved under­søkelse av sjøu­lykker. Vårt team har bety­delige eksper­tise også innen shippingtransaksjoner som kjøp og salg, bygge– og reparasjon­skon­trak­ter, omflag­ging, befrak­t­ningsrett, herun­der kon­nosse­menter og certepartier, og ulike finansieringsstrukturer.

Tradis­jonelt består en vik­tig del av vår arbeid av sjø­for­sikring, herun­der kasko– og P&I-krav, samt byggerisiko, krigsforsikring, tidstapforsikring og vareforsikring.

Topprangert internasjonalt

Vårt Shipping og offshore-team er topprangert internasjonalt av det anerkjente rangeringsbyrået Legal 500.

SVW’s ability to be hands on, understanding the urgency and needs of the customer and to deliver on it is highly appreciated.

Legal 500

Dedicated and hands-on team with strong commercially understanding and drive.

Legal 500
Se også