Skatt og avgift

Skatteadvokatene i Simonsen Vogt Wiig har erfaring fra både advokatpraksis og fra skatte- og avgiftsforvaltningen.

Vi bistår private og offentlige virksomheter og er rådgivere i forbindelse med kjøp og salg, restruktureringer, generasjonsskifter mv.

Vi har også advokater som er spesialister innenfor områder som petroleumsbeskatning, merverdiavgift og internasjonal skatterett. I tillegg til rådgivning knyttet til planlagte transaksjoner, bistår vi med utredningsoppdrag og prosess for domstolene og skattemyndighetene.

Avdelingen samarbeider tett med firmaets øvrige faggrupper for å gi våre klienter skatteoptimal rådgivning tilpasset den enkelte klient og bransje.