Til fag

Skatt og avgift

Skatteadvokatene i Simonsen Vogt Wiig har erfaring fra både advokatpraksis og fra skatte- og avgiftsforvaltningen.

Vi bistår private og offentlige virksomheter og er rådgivere i forbindelse med kjøp og salg, restruktureringer, generasjonsskifter mv.

Vi har også advokater som er spesialister innenfor områder som petroleumsbeskatning, merverdiavgift og internasjonal skatterett. I tillegg til rådgivning knyttet til planlagte transaksjoner, bistår vi med utredningsoppdrag og prosess for domstolene og skattemyndighetene.

Avdelingen samarbeider tett med firmaets øvrige faggrupper for å gi våre klienter skatteoptimal rådgivning tilpasset den enkelte klient og bransje.

Kontaktpersoner

Vidar har lang erfaring fra revisjonsbransjen med hovedvekt på skatt og særavgifter. Vidar er mye benyttet som rådgiver i forbindelse med gjennomføring av transaksjoner, herunder grenseoverskridende transaksjoner.
Fredrik har særlig fokus på norsk og internasjonal skatterett, selskapsrett og generell transaksjonsrådgiving og bistår ofte i forbindelse med fusjoner og oppkjøp, strukturering, samt etablering av incentivordninger.
Eldar Nesset har spesialkompetanse innenfor skatte- og selskapsrett og arbeider i betydelig grad med organisering av virksomheter og selskaps-, skatte- og regnskapsmessige problemstillinger i den forbindelse.