Skatt og avgift

Simonsen Vogt Wiigs skatteadvokater er rangert i Legal 500 og Chambers og har erfaring fra advokatpraksis, internasjonale selskaper, domstolene og fra skattemyndighetene. Bredden av erfaring plasserer oss unikt for å tilby nyansert og praktisk anvendelig skatterådgivning, både til private og offentlige organisasjoner.

Vår praksis omfatter herunder skatterådgivning til privat og offentlige sektor i forbindelse med transaksjoner, selskapsstrukturering, insentivprogrammer for ansatte og ledelse, utviklings- og byggeprosjekter, FoU etc. Vi har også spesialister innen felt som fornybar energi, merverdiavgift (MVA) og internasjonal skatterett. Utover strategisk rådgivning og rådgivningstjenester er vår skattegruppe dyktige til å håndtere skattetvister for domstolene, og inkluderer advokater med bred erfaring fra prosedyre for tingretten, lagmannsretten, Høyesterett og EFTA-domstolen.

Avdelingen samarbeider ellers tett med firmaets andre faggrupper for å tilby våre klienter høy kvalitet, med effektiv og praktisk rettet skatterådgivning tilpasset den enkelte klient og bransje.

They are very able to handle sophisticated matters. Our experience regarding their depth and breadth was very good and there was no question about the accessibility of their key tax lawyers.

Chambers and partners