Advokatfullmektig

Fams bekjentskap med Simonsen Vogt Wiig startet da hun var student på UiB og hadde traineeopphold ved bergenskontoret.

Hun stortrivdes som trainee, og sier det var et lett valg da hun fikk muligheten til å bli en del av teamet etter endt studie: “Jeg har visst at jeg ville bli advokat så lenge jeg kan huske, men interessen for forretningsjus fikk jeg på studiet. Denne ble forsterket da jeg hadde traineeopphold hos Simonsen Vogt Wiig.”

Fam er tilknyttet gruppen for restrukturering og insolvens, men jobber også med tvisteløsning og saker innenfor eiendomsrett og kontraktsrett. Hennes hverdag er variert og lærerik, og det trives hun godt med: “Dagene går i et passe høyt tempo og med varierte arbeidsoppgaver, noe som gjør at det aldri er en kjedelig dag på jobb. En arbeidsdag kan inneholde alt fra klientmøter og internmøter til å foreta saksvurderinger og rettskildesøk eller skrive prosesskriv.”

Et viktig poeng for mange nyutdannede er å ha en tydelig karriereplan. Som fullmektig i Simonsen Vogt Wiig blir du involvert i alt som skjer på teamet, og du får tidlig ansvar. “Du får god oppfølging og en jevn progresjon mot advokatbevilling. Jeg begynte i SVW høsten 2021 og har nettopp hatt min tredje rettssak som advokatfullmektig. Jeg gleder meg til å få bevillingen og kunne utvikle meg enda videre som advokat”, forteller Fam.

“Det beste med å jobbe i Simonsen Vogt Wiig er at man får man varierte arbeidsoppgaver og utfordringer, kombinert med stor takhøyde og åpne dører”, fortsetter Fam. “Jeg kan alltid spørre en av mine kollegaer eller prinsipaler om råd og veiledning. Dette gir rom for stort læringsutbytte og god faglig utvikling. I tillegg prioriteres arbeidsmiljøet høyt. Vi har det veldig hyggelig på jobb, noe som gjør at jeg gleder meg til å dra på kontoret hver dag!”