Karriere i Simonsen Vogt Wiig

Hos oss blir du en del av et sterkt faglig og forretningsorientert miljø. Vår kultur er kjent for å være inkluderende med et felles mål om å lykkes både individuelt og firmaet som helhet.

Våre klien­ter stiller høye krav til vår faglige kom­petanse. I til­legg ønsker de advokater med kom­mer­siell forståelse og evne til å se for­ret­ningsmu­ligheter. Det forventes mye av oss som firma og av den enkelte advokat.

Utvikling satt i system

Som en kunnskapsbedrift er utvikling av kompetanse helt sen­tralt. Vi ønsker at våre medar­bei­dere kontinuerlig skal utvikle seg for å best mulig møte utfor­drin­gene som advokat i et av de ledende juridiske miljøene i Norge.

Dette skjer daglig gjennom spennende og utfordrende saker for våre klienter, samt felles erfaringsutveksling i team. Vi har satt kompetanseheving i system gjennom egne utviklingsprogram for juridiske ansatte på alle nivåer.

Vi ønsker en kultur der tilbakemeldinger er en naturlig del av din faglige og personlige utvikling. Klare for­vent­ninger til hver enkelt, i kom­bi­nasjon med kar­ri­ere­planer, skaper mål­ret­tet utvikling av hver ansatt.

Bransje- og industrikompetanse er en av våre strategiske prioriteringer. I tillegg til juridisk kompetanse, er det viktig at våre advokater har god innsikt i bransjene de jobber mot. Hos oss får du mulighet til å fordype deg i dine interesseområder, og samtidig samarbeide med advokater innen andre fagområder.

Se alle ledige stillinger