Seminarer for studenter

Vi tilbyr en rekke studentrettede foredrag og workshops gjennom året.

Simonsen Vogt Wiig tilbyr en rekke studentrettede foredrag samt introduksjonskurs ved semesterstart. Introduksjonskursene er tilpasset studenter som tar valgfag på bachelor- eller masternivå.

Nye kurs og seminar publiseres fortløpende på vår Facebookside.

Følg oss på Facebook