Tilbake

Seminarer for studenter

Simonsen Vogt Wiig tilbyr en rekke studentrettede foredrag samt introduksjonskurs ved semesterstart. Introduksjonskursene er tilpasset studenter som tar valgfag på bachelor- eller masternivå. Nye kurs publiseres fortløpende.


Oslo

Høst 2018

 Vår 2019

  • En introduksjon til patent- og varemerkerett v/assosiert partner Cecilia Orheim og senioradvokat Hanne Kjersti Ulleren Vik
  • En introduksjon til personvern v/senioradvokat Thomas Olsen
  • En introduksjon til selskapsrett v/partner Henning Øvrebø

Seminarene er gratis og holdes i våre lokaler på Filipstad Brygge 1. Det vil være enkel servering.

 

Bergen

Høst 2018

Seminaret er gratis og holdes i våre lokaler i 3 etg. i Telegrafen, Christiesgt. 3A fra kl. 17.00 til 19.00. Det vil være enkel servering.


Mer informasjon og påmelding til hvert seminar vil bli lagt ut på vår Facebookside, så følg med der!