Tilbake

Amund Fougner Bugge

Partner
Oslo

Mobil: +47 911 45 982
Telefon: +47 21 95 55 75
Send en e-post

Bugge har mer enn 18 års erfaring som advokat og bistår en bred gruppe av nasjonale og utenlandske foretak ved transaksjoner i Norge og utlandet. Han har betydelig erfaring med transaksjoner knyttet til børsnoterte selskaper, herunder overtakelse av børsnoterte selskaper, børsnoteringer og andre egenkapitalmarkedstransaksjoner, og er høyt spesialisert innenfor det børs- og verdipapirrettslige området.

Se utvidet CV