Amund Fougner Bugge har mer enn 20 års erfaring som advokat og bistår en bred gruppe av nasjonale og utenlandske foretak ved transaksjoner i Norge og utlandet.

Amund er aktiv i transaksjoner både i unoterte og i børsnoterte selskaper. Han har betydelig erfaring med overtakelse av børsnoterte selskaper, børsnoteringer og andre egenkapitalmarkedstransaksjoner, og er høyt spesialisert innenfor det børs- og verdipapirrettslige området.

He is a highly skilled adviser in complex stock exchange regulatory issues.

- Chambers and Partners

Amund Fougner Bugge is an exceptional lawyer with a commercial mindset.

- Legal 500

Amund Fougner Bugge has extremely flexible working hours and rapid turn-around, ensuring access to the whole array of the company’s services in those few transaction cases where he needs additional support. Very client-centric.

- Legal 500
CV

Arbeidserfaring

2015 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2004 - 2015 Partner, Advokatfirmaet Haavind
2001 - 2004 Senioradvokat, Advokatfirmaet Schjødt
1999 - 2001 Fast advokat, Advokatfirmaet Wiersholm
1997 - 1998 Dommerfullmektig, Nord-Troms herredsrett
1995 - 1997 Advokatfullmektig, Advokatene i Telenor

Utdanning

1999 Master of Law, Harvard Law School
1994 Cand. jur., Universitetet i Oslo