Tilbake

Anders Lindseth

Assosiert partner
Kristiansand

Mobil: +47 975 30 450
Telefon: +47 38 17 00 98
Send en e-post

Anders Lindseth har særlig kompetanse innenfor fagområdene selskapsrett og kontraktsrett, samt skatterett. Lindseth har betydelig erfaring relatert til transaksjoner, restrukturering av virksomheter herunder fusjoner, fisjoner og egenkapitaltransaksjoner. Lindseth har ledet flere transaksjonsprosesser og due diligence prosesser, og er "til enhver tid" involvert i en eller flere transaksjoner, inkludert også eiendomstransaksjoner. Han yter også løpende rådgivning innenfor selskapsrettslige og kontraktsrettslige problemstillinger.

Se utvidet CV