Andreas Bringsjord arbeider primært med selskapsrett, kontraktsrett og entrepriserett

Andreas er tilknyttet faggruppen for entrepriserett, samt forsvar og sikkerhet. Han bistår både offentlige og private klienter med forretningsjuridisk rådgivning og tvisteløsning. Herunder arbeider han også med forvaltningsrett, arbeidsrett og fiskeri- og havbruksrett.  Andreas har spesiell kompetanse innen forsvar og sikkerhet.

Andreas har sin juridiske bakgrunn fra Universitetet i Tromsø, hvor han skrev stor masteroppgave på forskerlinjen om ulovlig samarbeid med fremmed stats etterretningstjeneste om påvirkningsvirksomhet. Videre har han bred utdanning og ledererfaring fra Forsvaret.

CV

Arbeidserfaring

2023 - (d.d.) Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2021 - 2022 Forskerlinjestipendiat, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
2020 Praksis som byggesaksbehandler, klagesaker, Tromsø kommune
2018 - (d.d.) Offiser, Heimevernet
2010 - 2014 Befal og offiser, Hæren
2009 - 2010 Rådgiver, Aust-Agder Røde Kors distriktskontor

Utdanning

2022 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø
2011 - 2012 Operatørutdanning, sertifisering i elektronisk krigføring
2010 - 2012 Lederutdanning, Hærens befalsskole

Verv

2022 - (d.d.) Styreleder, Skjelnan boligpark velforening
2006 - 2010 Lederverv lokalt og distriktsnivå, Aust-Agder Røde Kors