Andreas Falch Haugland arbeider med entrepriserett, alminnelig kontraktsrett, samt teknologi og media.

Andreas arbeider med tvisteløsning, særlig innenfor entrepriseretten, kjøpsretten og erstatningsretten. I tillegg har han bred erfaring med utforming av kontrakter.

Videre arbeider han med fast eiendoms rettsforhold, og har bistått i en rekke saker knyttet til boligsameier og andre rettigheter i fast eiendom.

Andreas arbeider videre med kontrakter innenfor teknologi og telekom-bransjen, og bistår både det offentlige og næringslivet med store innkjøp og utforming av standardvilkår.

CV

Erfaring

2016 - (d.d.) Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2012 - 2015 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2010 - 2012 Dommerfullmektig, Trondenes tingrett
2010 - 2010 Advokatfullmektig, Advokat Oddmund Enoksen

Utdanning

2009 LL.M. Maritime Law, Swansea University
2009 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø
2003 Enkeltemner i statsvitenskap, Universitetet i Tromsø