Andreas Falch Haugland er spesialisert innen entrepriserett og tvisteløsning.

Videre har han har bred erfaring innenfor kjøpsrett, fast eiendom og erstatningsrett. Andreas bistår både byggherrer og entreprenører med forhandlinger og utforming av entreprisekontrakter, og har lang erfaring som rådgiver underveis i bygge- og anleggsprosjektene og som prosedyreadvokat ved håndtering av sluttoppgjørstvister. Andreas har over flere år arbeidet med alle de norske standardkontraktene innenfor entrepriseretten, herunder også beskrivelsesstandarden NS 3420. Med sin gode bransjeforståelse er han en verdsatt rådgiver til både entreprenører og byggherrer.

Videre arbeider Andreas med fast eiendoms rettsforhold, og har bistått i en rekke saker knyttet til boligsameier og andre rettigheter i fast eiendom.

Andreas er tilknyttet firmaets avdeling for prosedyre og tvisteløsning, og påtar seg jevnlig prosedyreoppdrag.

CV

Arbeidserfaring

2023 - (d.d.) Assosiert partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2016 - 2022 Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2012 - 2015 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2010 - 2012 Dommerfullmektig, Trondenes tingrett
2010 - 2010 Advokatfullmektig, Advokat Oddmund Enoksen

Utdanning

2009 LL.M. Maritime Law, Swansea University
2009 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø
2003 Enkeltemner i statsvitenskap, Universitetet i Tromsø