Anette Fjeld er spesialisert innenfor prosedyre og tvisteløsning, med særskilt fagkompetanse innen forsikrings- og erstatningsrett samt skatte- og avgiftsrett.

Anette Fjeld har sin advokatbakgrunn fra Gjensidige Forsikring ASA og Advokatfirma Deloitte. I Gjensidige har hun i seks år prosedert et stort antall ansvars- og regress-saker for domstolene, herunder brann- og vannskade på fast eiendom, avbruddsdekninger, kasko og ulike former for profesjonsansvar, herunder styre- og advokatansvar. I Deloitte ledet Anette avdelingen for skatte- og avgiftsprosedyre i fire år. Hun har prosedert en rekke skatte- og avgiftssaker for børsnoterte nasjonale og internasjonale selskaper, bl.a. om konsernbidrag, rentebegrensning, gjennomskjæring, tilleggsskatt, saldoallokering, fast driftssted og allokering, saker om tolking av ulike skatteavtaler.

Anette har meget bred prosedyreerfaring fra tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Hun har møterett for Høyesterett. For Høyesterett har hun prosedert saker innen forsikringsrett (terskelen for grov uaktsomhet i forsikrings- og erstatningsretten) og skatterett (bl.a. tolking av sokkelbestemmelsen i Norges skatteavtaler, og tolking av trygdeforskrift/skatteavtale for arbeidstaker i Malaysia). Fjeld har også prosedyreerfaring fra EFTA-domstolen.

Anette har også lang erfaring fra den andre siden av dommerbordet. Hun har bl.a. vært konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett og vært dommerfullmektig i Oslo tingrett hvor hun bl.a. var tilknyttet en avdeling som kun arbeidet med sivile saker. Hun har betydelig erfaring med å lede hoved- og ankeforhandling, å avsi dom og å rettsmekle saker som rettsmekler.

Anette har, sammen med Daniel M. H. Herde, utgitt boken Håndbok i skatte- og avgiftsprosedyre på Gyldendal Forlag/Gyldendal Rettsdata. Hun har også skrevet artikkelen Svik i saker etter yrkesskadeforsikringsloven publisert i Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.

Anette Fjeld is well organised, well spoken and well prepared.

- Legal 500
CV

Arbeidserfaring

2022 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt og Wiig
2018 - 2021 Partner/advokat, leder avdeling for skatte- og avgiftsprosedyre i Deloitte advokatfirma AS
2011 - 2018 Konsernadvokat i Gjensidige Forsikring ASA
2016 Konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett
2007 - 2011 Dommerfullmektig I og II ved Oslo tingrett
2006 - 2007 Dommerfullmektig ved Sør-Østerdal tingrett
2004 - 2006 Advokatfullmektig i advokatfirmaet Haavind Vislie AS

Utdanning

2019 Møterett for Høyesterett
2002 - 2003 L’Université de Paris, Sorbonne, Frankrike. Master of Law, LL.M.
2000 - 2003 Universitetet i Oslo, juridisk fakultet. Cand. Jur.
1995 - 2000 Universitetet i Oslo. Cand. Mag.

Verv

2021 JUC nettverk for Skatterett - Nettverksleder
2018 - 2020 Styremedlem Hovedstyret i Norges Juristforbund
2017 Leder for forum for Privatansatte i Norges Juristforbund
2013 - 2014 Medlem av Finans Norges arbeidsgruppe
2007 - 2009 April 2009: Leder av Dommerfullmektiggruppen

Publikasjoner

Håndbok i skatte- og avgiftsprosedyre, Anette Fjeld og Daniel M. H. Herde, Gyldendal Norsk Forlag, 2001
Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 2016