Asbjørn Breistein arbeider særlig med eiendom, selskapsrett, transaksjoner og transaksjonsprosesser (M&A), herunder eiendomstransaksjoner samt restrukturering/insolvens.

Asbjørn har lang erfaring med eiendomstransaksjoner og eiendomsutvikling, herunder kontraktsforhandlinger, prosjektgjennomføring, og tvisteløsning.

Videre har Asbjørn særlig kompetanse innenfor selskapsrett, transaksjoner og transaksjonsprosesser (M&A), samt restrukturering og insolvens.

Asbjørn har lang prosedyreerfaring, og prosederer jevnlig saker for domstolene.

CV

Erfaring

2013 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2003 - 2012 Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
1995 - 2003 Partner, Advokatfirmaet Kjær & Co.
1994 Opphold i Norton Rose, London
1993 - 1995 Advokat, Advokatfirmaet Kjær & Co.
1992 - 1993 Dommerfullmektig, Sand Sorenskriverembete
1990 - 1992 Advokatfullmektig, Simonsen Musæus Advokatfirma
1989 - 1990 Juridisk konsulent, Forsvarets Overkommando

Utdanning

2013 Fordypningsstudium i Verdsettelse, NHH/NFF
2008 Fordypningsstudium i Corporate Finance, NHH/NFF
2000 Executive MBA, NHH
1995 Solstrandkurs for yngre ledere, NHH/AFF
Advokatforenings meklingskurs
Advokatforeningen voldgiftsdommerutdanning
1989 Cand. Jur., Universitetet i Bergen