Bjarte Grønlien har spesialkompetanse i de faglige kjerneområdene innen bransjene shipping og offshore.

Han har i en rekke utgivelser av Legal 500 blitt omtalt som “highly regarded” under området “Maritime and Offshore Construction”.

Bjarte har møterett for Høyesterett.

CV

Erfaring

2013 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2000 - 2012 Partner, Advokatfirmaet Vogt & Wiig
1999 - 2000 Partner, Advokatfirmaet Wiig & Co.
1993 - 1999 Advokat, Advokatfirmaet Wiig & Co.
1988 - 1993 Advokat, Vesta Forsikring
1987 - 1988 Dommerfullmektig, Voss sorenskriverembete
1986 - 1987 Advokatfullmektig, Vesta Forsikring
1985 - 1986 Politifullmektig, Haugesund politikammer

Utdanning

1985 Cand. jur., Universitetet i Bergen

Verv

Styremedlem, Sameiet Støletorget
Styremedlem, Varegg Allianseidrett
Styremedlem (vara), Støletorget Eiendom
Styremedlem (vara), Eiendom Holding
Styremedlem, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
Styremedlem, Advokatfirmaet Vogt Wiig
Styremedlem, Hordaland og Sogn og Fjordane krets, Den norske advokatforening,
Hovedtillitsmann Heimevernet, HV-09
Medlem, Den sentrale klagenemd, Universitetet i Bergen
Medlem, Uttakskomiteen for California-stipend, Universitetet i Bergen
Medlem, Instituttrådet, Institutt for Privatrett, Universitetet i Bergen

Annet

Diverse undervisningsoppdrag, Universitetet i Bergen
Sensor i juridiske fag, Norges Handelshøyskole