Bjørn Flemming Iversen er tilknyttet firmaets arbeidsrettsgruppe.

Bjørn har skrevet masteroppgave om konkurransebegrensende avtaler og utfordringer ved disse nye reglene i arbeidsmiljøloven.