Camilla er tilknyttet firmaets avdeling for tvisteløsning og prosedyre, hvor hun bistår klienter i en rekke ulike rettsområder, inkludert kontraktsrett, forvaltningsrett, menneskerettigheter og andre regulatoriske spørsmål.

Hun har tidligere arbeidet i firmaets avdeling for teknologi og media, med hovedfokus på kommersiell kontraktsrett, markedsføringsrett, IT-kontrakter og personvernrett. Camilla har skrevet sin mastergrad ved Universitetet i Oslo om bruk av automatisert ansiktsgjenkjenning i et personvernperspektiv. Hennes omfattende erfaring og ekspertise innen TMT-rett gir henne en verdifull innsikt i arbeidet med tvisteløsning og kontraktsutforming.

I løpet av sin tid i SVW har Camilla også fungert som inhouse-advokat for to ulike klienter og håndtert saker innenfor ulike rettsområder. Dette har gitt henne verdifull erfaring som gjør at hun raskt kan sette seg inn i nye saksområder og effektivt møte klientens forventninger og behov.

Camilla er også engasjert i firmaets bærekraftsprosjekter og har tidligere vært prosjektleder for et større utredningsarbeid for Amnesty International Norge.

CV

Erfaring

2023 - (d.d.) Fast advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2023 - 2023 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2021 - 2023 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2020 Skriveplass for masteroppgave, Bing Hodneland Advokatselskap DA
2020 Praktikant, Bing Hodneland Advokatselskap DA
2019 - 2020 Saksbehandler, Den norske legeforening
2018 - 2019 Medarbeider, Jussbuss

Utdanning

2015 - 2020 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2013 - 2014 Årsstudium i psykologi, Universitetet i Bergen