Cathrine Haugaa har særskilt kompetanse innenfor selskapsrett, immaterialrett, arbeidsrett, kontraktsrett og transaksjoner.

Hun har bred erfaring med tilrettelegging av selskapsstruktur og avtaleverk i forbindelse med restruktureringer, investeringer og egenkapitaltransaksjoner og kjøp/salg av virksomhet.

Cathrine har også lang erfaring med bistand til arbeidsgivere i alle slags arbeidsrettslige spørsmål, herunder nedbemanning, omorganisering og virksomhetsoverdragelse. Hun har også spesialfag i varemerke/design- og patentrett, samt opphavsrett.

CV

Erfaring

2009 - (d.d.) Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2003 - 2009 Ansvarlig advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2002 - 2003 Advokat, Advokatfirmaet PwC
1999 - 2002 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet PwC

Utdanning

2002 Corporate Finance School, Oxford UK
1998 Cand. jur., Universitetet i Oslo