Tilbake

Christian Ditlev-Simonsen

Assosiert partner
Oslo

Mobil: +47 930 42 260
Telefon: +47 22 31 32 13
Send en e-post

Christian Ditlev-Simonsen har bred kompetanse innen transaksjoner, børs- og verdipapirrett, selskapsrett, kontraktsrett og offshore entreprisekontrakter. Han arbeider mye med selskaper innen oljeindustrien (oppstrømsiden) og med børsnoterte selskaper samt med verdipapirforetak.

Se utvidet CV