Christian Ditlev-Simonsen har bred kompetanse innen transaksjoner, børs- og verdipapirrett, selskapsrett, kontraktsrett og offshore entreprisekontrakter samt sanksjoner. Han har mye erfaring med å bistå klienter som styremedlem og i generalforsamlinger.

Christian arbeider mye med selskaper innen oljeindustrien (oppstrømsiden) og med industrielle selskaper innen blant annet akvakultur, servicenæring samt finansforetak som banker, forsikringsselskap og verdipapirforetak. Han er en del av firmaets finansregulatoriske gruppe.

CV

Erfaring

2002 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2000 - 2002 Partner, Andersen Legal
1999 - 2000 Advokat, Andersen Legal
1993 - 1999 Advokat, Advokatfirmaet Thommessen AS
1988 - 1993 Verdipapirseksjonen, granskningsoppdrag-og styresekretær, Finanstilsynet

Utdanning

1992 LL.M, Georgetown University Washington DC
1988 Cand. jur., Universitetet i Oslo

Verv

Styremedlem, Optimar AS
Styremedlem, Colliers Corporate International AS
Styremedlem, responsaAbility Nordics AS
Styremedlem, Sprint International AS
Styremedlem, Viking Oil & Gas AS