Eldar Nesset har spesialkompetanse innenfor skatte- og selskapsrett.

Eldar arbeider i betydelig grad med organisering av virksomheter og selskaps-, skatte- og regnskapsmessige problemstillinger i den forbindelse.

Han har vært rådgiver for en rekke klienter i forbindelse med omstruktureringer, internprisingsspørsmål, generasjonsskifte, bokettersyn, klage-/endringssaker, rettstvister, nasjonale- og internasjonale ligningsoppgaver mv. Eldar holder jevnlig foredrag innenfor sine spesialområder.

CV

Erfaring

2014 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2013 - 2014 Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2010 - 2012 Senioradvokat, Vogt & Wiig Advokatfirma Trondheim AS
2007 - 2010 Partner, Visma Advokater
1999 - 2007 Advokat/senioradvokat, Deloitte Advokatfirma AS
1997 - 1998 Advokatfullmektig, Ernst & Young
1992 - 1997 Juridisk førstekonsulent, Skatteetaten

Utdanning

1991 Cand. jur., Universitetet i Bergen