Tilbake

Eldar Nesset

Partner
Trondheim

Mobil: +47 952 81 765
Send en e-post

Eldar Nesset har spesialkompetanse innenfor skatterett, og har i hovedsak jobbet med skatterettslige problemstillinger knyttet til nasjonal- og internasjonal inntektsskatterett siden 1992. Nesset har vært rådgiver for en rekk klienter i forbindelse med omstruktureringer, internprisingsspørsmål, generasjonsskifte, bokettersyn, klage-/endringssaker, rettstvister, nasjonale- og internasjonale ligningsoppgaver mv.

Ekspertise

Skatt og avgift

Se utvidet CV