Fam C. Elgan arbeider bredt innenfor firmaets fagområder, med særlig fokus på insolvensrett, tvisteløsning og generell kontraktsrett.

Fam bistår norske og internasjonale klienter med rådgivning og tvisteløsning på tvers av ulike rettsområder og bransjer. Hun bruker mye av tiden sin på insolvensrett og bistår i behandlingen av konkursbo. Fam har særlig erfaring med tvangsfullbyrdelse, der hennes hovedfokus har vært inndrivelse av pengekrav og håndtering av prosesser opp mot forliksråd, namsmannen og domstolen.

CV

Arbeidserfaring

2023 - (d.d.) Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2021 - 2023 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2019 Trainee, Advokatfirmaet Wikborg Rein
2018 Trainee, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Utdanning

2021 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Publikasjoner

Hvordan oppnå betaling når kunden ikke betaler? Hamre, Bjørn Åge og Elgan, Fam Camilla, SVW, 2022