Guro Houmb Torp arbeider bredt innen fast eiendoms rettsforhold og eiendomstransaksjoner.

Guro er tilknyttet firmaets eiendomsavdeling. Hun jobber særlig med eiendomstransaksjoner, regulatoriske forhold og øvrige problemstillinger relatert til fast eiendom rettsforhold.
Guro har fordypningsfag innenfor selskapsrett, bygge- og entrepriserett og planrett.

CV

Arbeidserfaring

2021 - (d.d.) Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2021 - 2021 Mastergradsstipendiat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2021 - 2021 Studentmedarbeider, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2021 Trainee, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2020 Trainee, Advokatfirmaet Alver AS
2020 Trainee, Norsk Hydro ASA
2019 - 2021 Studentmedarbeider, Septer AS
2019 Trainee, Adovokatfirmaet Thallaug ANS

Utdanning

2016 - 2019 Bachelor i rettsvitenskap, Høgskolen i Innlandet, avd. Lillehammer
2019 - 2021 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2021 Enkeltemner, Universitetet i Oslo