Hedda Sofie Taxerås jobber primært med transaksjoner, restruktureringer og selskapsrettslig rådgivning.

Hedda bistår jevnlig ved kjøp og salg av aksjeselskaper (både nasjonalt og grenseoverskridende), kapitalinnhentinger, fisjoner, fusjoner og egenkapitaltransaksjoner på og utenfor børs. Hun bistår også med generell selskapsrettslig og børs- og verdipapirrettslig rådgivning. Tidligere har Hedda jobbet med insolvens og har derfor i tillegg erfaring med insolvensrettslige spørsmål.

CV

Arbeidserfaring

2022 - (d.d.) Advokatfullmektig, Simonsen Vogt Wiig
2020 - 2023 Advokatfullmektig, Brækhus Advokatfirma DA

Utdanning

2015 - 2018 Bachelor i rettsvitenskap, Universitetet i Agder
2018 - 2020 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen