Ingrid Wiedswang Sigholt jobber primært med transaksjoner, restruktureringer og selskapsrettslig rådgivning.

Ingrid bistår jevnlig ved kjøp og salg av aksjeselskaper (både nasjonalt og grenseoverskridende), kapitalinnhentinger, fisjoner, fusjoner og egenkapitaltransaksjoner på og utenfor børs. Hun bistår også med generell selskapsrettslig og børs- og verdipapirrettslig rådgivning.

CV

Arbeidserfaring

2022 - (d.d.) Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2021 Mastergradsstipendiat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2021 Trainee, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2021 Trainee, SANDS Advokatfirma
2021 Trainee, Kco Advokater
2019 - 2021 Juridisk konsulent, Huseierne

Utdanning

2021 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo