Jan Magne bistår jevnlig nasjonale og internasjonale aktører innenfor et vidt spektrum av bransjer i saker mot konkurransemyndighetene i Norge, Brussel og andre land.

Han arbeider særlig med fusjonssaker, dominansspørsmål og kartellsaker. Han har også erfaring med å håndtere “dawn raids” fra konkurransemyndighetene, konkurransesaker for domstolene, samt amnesti og lempningssøknader. EU- og konkurranserettsteamet til SVW er anerkjent og rangert med topplassering (“tier 1”) i European Legal 500. Jan Magne har i mange år vært anbefalt som en av Norges beste konkurranserettsadvokater i de anerkjente advokatrangeringene Who’s Who legal og i Chambers Europe.

Hans erfaring innenfor generell EU-regulatorisk jus på flere områder er omfattende, og han har betydelig prosedyreerfaring fra EFTA-domstolen og EU-domstolen, samt norske domstoler. Han fikk møterett for Høyesterett i 2021.

Hans kompetanse omfatter også fintech, telekommunikasjon, medier og TV-distribusjon (AVMSD), franchise, detalj- og nettbasert handel, fri bevegelighet av varer og tjenester innenfor EØS-området (også for landbruksprodukter og protokoll 3-produkter), compliance, granskning, korrupsjon og foretaksstraff, samt markedsføringsrett og varemerkerett.

Jan Magne Langseth is a state-of-the-art lawyer. Always pragmatic, giving high-stake advice and adding business value.

- Legal 500

The creative Jan Magne Langseth looks at things from different angles to find the best possible solutions.

- Chambers and Partners

Jan Magne stands out among peers for his expansive knowledge of competition law and meger proceedings.

- Who's Who Legal Competition
CV

Erfaring

2014 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2004 - 2014 Partner, Advokatfirmaet Schjødt AS
2000 - 2003 Senioradvokat, Advokatfirmaet Schjødt AS
1999 - 2000 Legal Officer, EFTA Surveillance Authority's Legal Service, Brussel
1996 - 1999 Advokat og advokatfullmektig, Wiersholm, Mellbye & Bech Advokatfirma

Utdanning

2021 Møterett for Høyesterett
1995 Cand. jur., Universitetet i Oslo
1995 Spesialfag, EU-rett, fire friheter, Universitetet i Oslo
1993 EU-rett (konkurranserett, prosedyre for EU-domstolen, statsstøtte), Københavns Universitet
1988 Bedriftsøkonom, Handelshøyskolen BI

Publikasjoner

Competition Law, A Practitioner's Guide Langseth, J. M., Akademika forlag, 2014
Competition Law Chapter, Mathijsen's Guide to European Union Law Langseth, J. M., Sweet & Maxwell, 2013
EEA-law Chapter, Konkurrenceretten i EU Langseth, J. M., Jurist- og økonomforlaget, 2010