Kristoffer Larsen Rognvik har bred erfaring med tvisteløsning og prosedyre, og har møterett for Høyesterett.

Han prosederer jevnlig saker for alminnelige domstoler og voldgift, og hans praksis dekker et vidt spekter av kommersielle tvister, inkludert alternativ tvisteløsning. Kristoffer opptrer blant annet på vegne av rederier, verft, sjøforsikringsselskaper og leverandører olje – og gassindustrien.

Han har omfattende erfaring med håndtering av internasjonale tvister som reiser komplekse problemer på tvers av landegrensene. Kristoffer bistår i tillegg med kontraktsforhandlinger og utforming av avtaleverk både nasjonalt og internasjonalt.