Kristoffer er tilknyttet firmaets arbeidsrettsgruppe.

Han har særskilt kompetanse rundt arbeidsmiljørettslige problemstillinger, herunder reglene om arbeidstid og arbeidsmiljølovens krav til forsvarlig arbeidsmiljø m.m. Kristoffer har videre betydelig erfaring med arbeidsrettslige særområder som allmenngjøringsregelverket, påseplikt, og sekundering (utsending) av arbeidstakere  Han har også spisskompetanse med administrative sanksjoner fra det offentlige for brudd på arbeidsmiljølovgivningen. Kristoffer har erfaring fra offentlig forvalting, bla. fra Direktoratet for arbeidstilsynet.

CV

Erfaring

2022 - (d.d.) Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS
2021 - 2022 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS
2018 - 2021 Rådgiver, Direktoratet for arbeidstilsynet
2015 - 2018 Førstekonsulent, NAV Arbeid og ytelser
2016 Trainee, Advokatfirmaet SANDS
2015 Trainee, TOBB-juridisk avdeling
2015 Trainee, Forbrukerrådet Midt-Norge

Utdanning

2014 - 2017 Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø
2012 - 2014 Mastergrad i rettsvitenskap, Folkeuniversitetet i Trondheim
2009 - 2010 Befalsskole, Porsangermoen