Mikael Rossvoll Jørgensen arbeider primært med fiskeri- og havbruksrett, kontraktsrett og offentlig rett.

Mikael er tilknyttet faggruppen for fiskeri- og havbruksrett, og bistår næringsaktører innenfor både offentlig- og privatrettslige spørsmål. Han har tidligere arbeidet i Fiskeridirektoratet, hvor han primært arbeidet med havbruksrettslige problemstillinger.

Mikael har i tillegg erfaring med kontraktsrett og forvaltningsrett.

CV

Arbeidserfaring

2021 - (d.d.) Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2018 - (2021) Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2017 - 2018 Rådgiver, Fiskeridirektoratet
2015 - 2017 Advokatfullmektig, Steenstrup Stordrange Advokatfirma (SANDS)

Utdanning

2015 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet

Publikasjoner

Rapport for NFD: Evaluering av utviklingstillatelser for havbruksnæringen og vurdering av alternative ordninger for fremtiden Grünfeld, Lie, Nygård Basso, Grønvik, Iversen, Espmark, Rossvoll Jørgensen, Menon-publikasjon, 155/2021