Mikael Rossvoll Jørgensen er en erfaren advokat med kompetanse innen flere rettsområder, med hovedvekt på fiskeri- og havbruksrett, alminnelig kontraktsrett, entrepriserett, næringsleierett, og erstatningsrett.

Mikael har etablert seg som en dyktig, og særlig dedikert advokat med stort fokus på å oppnå gode resultater for sine klienter. Gjennom sin karriere har han tilegnet seg erfaring og kompetanse som gjør ham i stand til å håndtere komplekse juridiske spørsmål innenfor de fleste rettsområder.

I sin nåværende rolle har Mikael markert seg som en handlingskraftig rådgiver for næringsaktører og offentlige aktører, som han bistår med offentlige- og privatrettslige spørsmål. Med bakgrunn fra blant annet Fiskeridirektoratet, der han arbeidet med fiskeri- og havbruksrettslige problemstillinger, har Mikael inngående og særegne kunnskaper om forvaltningsprosesser og det regelverket som regulerer sektoren. I tillegg til sin spesialisering i fiskeri- og havbruksrett, har han solid erfaring innen flere disipliner innenfor kontraktsrett og erstatningsrett. Mikael behersker de fleste kontraktsområder, og hans ekspertise omfatter både rådgivning i kontraktsinngåelsesfasen, og håndtering av tvister som kan oppstå underveis i kontraktgjennomføringen.

Mikael er opptatt av å levere juridiske tjenester av høy kvalitet, og hans omfattende erfaring og dedikasjon gjør ham til en ettertraktet rådgiver.

CV

Arbeidserfaring

2024 - (d.d.) Assosiert partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2023 - 2023 Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2021 - 2023 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2018 - (2021) Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2017 - 2018 Rådgiver, Fiskeridirektoratet
2015 - 2017 Advokatfullmektig, Steenstrup Stordrange Advokatfirma (SANDS)

Utdanning

2015 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet

Publikasjoner

Rapport for NFD: Evaluering av utviklingstillatelser for havbruksnæringen og vurdering av alternative ordninger for fremtiden Grünfeld, Lie, Nygård Basso, Grønvik, Iversen, Espmark, Rossvoll Jørgensen, Menon-publikasjon, 155/2021
Norsk Fiskeoppdrett 1: Hvem lærte hva? Om erfaringene fra de grønne oppdrettstillatelsene Bjørn Hersoug professor emeritus og Roy Robertsen seniorforsker Nofima, Mikael Rossvoll Jørgensen bidragsyter , 2020