Morten Winther arbeider med finansregulatoriske spørsmål og har et særlig fokus på FinTech.

Han bistår både norske og utenlandske verdipapirforetak, finansinstitusjoner og forsikringsselskaper med transaksjoner og regulatoriske spørsmål.

CV

Arbeidserfaring

2004 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2000 - 2004 Advokat, Advokatfirmaet Schjødt AS
1997 - 2000 Advokat, Advokatfirmaet BAHR AS
1995 - 1997 Advokat, Andersen Legal

Utdanning

1995 Cand. jur., Universitetet i Oslo
1991 Filosofi grunnfag, Universitetet i Oslo
1989 Bachelor of Science, Massachusetts Institute of Technology