Nicholas Foss Barbantonis er spesialist på tvisteløsning innen immaterialrett og teknologi.

Nicholas har gjennom karrieren opparbeidet bred erfaring innen tvisteløsning. Han har vært involvert i flere høyprofilerte immaterialrettslige tvister. Nicholas har bestått sin første prøvesak for Høyesterett. Saken gjaldt utmåling av kompensasjon ved varemerkekrenkelse.

Hans inngående forståelse av skjæringspunktet mellom immaterialrett, teknologirett og kommersiell selskapsrett gjør ham i stand til å møte klientenes forventninger og behov i et stadig mer konkurransepreget juridisk marked. I tillegg til master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, har han en master (LL.M) og doktorgrad (S.J.D.) fra USA, hvor han blant annet skrev om internasjonal håndheving av immaterielle rettigheter.

Nicholas ble i 2022 rangert som Rising Star i Legal 500, hvor klienter blant annet berømmer ham for å være “effektiv” og å gi “pragmatiske råd”. Han er også rangert i World Trademark Review sin guide innen håndhevelse og prosedyre (WTR 1000).

I work with Nicholas Foss Barbantonis in trade mark matters. Nick knows our company well and is very clear and precise in his communication with me. He responds fast and counsels in a way that is easy to understand.

- Legal 500
CV

Arbeidserfaring

2020 - (d.d.) Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2020 - 2021 Bedriftsadvokat (innleid), Telia Norge AS
2019 - 2020 Fast advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2018 - 2019 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2016 - 2018 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2015 Gjesteforsker ved Institutt for Privatrett, Universitetet i Oslo
2015 - 2016 Professorassistent i folkerett, University of Arizona
2014 Advokatfullmektig, Bull & Co. Advokatfirma
2013 - 2014 3L Skribent, Arizona Journal of International and Comparative Law
2013 Klinisk medarbeider, Small Business and Non-Profit Clinic ved Michigan State College of Law

Utdanning

2013 - 2016 Doctor of Juridical Science (S.J.D.), University of Arizona
2013 Master of Law (LL.M), Michigan State University
2008 - 2013 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Verv

2021 - (d.d.) Styremedlem, Yngre Advokater Oslo Krets, Advokatforeningen
2019 - (d.d.) Medlem ledergruppe, Ung i Tech
2018 - (d.d.) Medlem, Intellectual Property Constituency (IPC)
2018 - (d.d.) Medlem, International Trademark Association (INTA)

Publikasjoner

Bruk av konkurrenters kjennetegn i søkemotorannonsering Høyesterett med endelig avklaring i «Google Ads-saken», Lov&Data nr. 149, 1/2022
"Folkefinansiering – vær obs på ulempene", Finansavisen 17/10, 2021
Norges Høyesterett: RiksTV foretar tilgjengeliggjøring for allmennheten etter åndsverkloven, Lov&Data nr. 137, 1/2019
DSM-direktivet: Lenkebeskatning og filtrering av brukergenerert innhold, Lov&Data nr. 135, 3/2018
Design Law Smart Charts: Norway, Kluwer, 2017
Is Domain Name Classification a Property Right or a Contractual Right? The Circuit Split and a Clear Path Forward, 52 Wake Forest L. Rev., 2016
Should Contributory Cybersquatting be Actionable?, 17 N.C.J.L. & Tech. 79, 2015
IP in Business Transactions: Norway, Practical Law, Thomson Reuters, 2014
Patents, Trademarks, Copyright and Designs in Norway: Overview, Practical Law, Thomson Reuters, 2014