Nicholas Foss Barbantonis er spesialist på immaterialrett, tvisteløsning, IT- og IP-transaksjoner og lisensiering.

Nicholas Foss Barbantonis’ ekspertise dekker samtlige immaterialrettslige disipliner, inkludert varemerker, domener, forretningshemmeligheter, åndsverk, patenter og design. En stor del av Nicholas’ portefølje knytter seg til telekom, markedsføring, IT-avtaler og produktansvar/regulering.

Foruten at Nicholas har vitenskapelig doktorgrad i rettsvitenskap fra USA, så har han i løpet av sine år som praktiserende advokat opparbeidet bred forhandlingserfaring i forbindelse med kontraktsutforming og tvisteløsning. Han arbeider med et bred spekter forretningsjuridiske problemstillinger innen teknologisektoren. Nicholas har vært involvert i flere profilerte immaterialrettslige tvister.

Nicholas’ internasjonale erfaring og avanserte forståelse av skjæringspunktet mellom jus og bedriftsledelse bidrar til at møter sine klienters kommersielle forventninger og behov i et stadig mer konkurranseutsatt teknologilandskap.

CV

Erfaring

2020 - 2021 Bedriftsadvokat (innleid), Telia Norge AS
2020 - (d.d.) Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2019 - 2020 Fast advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2018 - 2019 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2016 - 2018 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2015 Gjesteforsker ved Institutt for Privatrett, Universitetet i Oslo
2015 - 2016 Professorassistent i folkerett, University of Arizona
2014 Advokatfullmektig, Bull & Co. Advokatfirma
2013 - 2014 3L Skribent, Arizona Journal of International and Comparative Law
2013 Klinisk medarbeider, Small Business and Non-Profit Clinic ved Michigan State College of Law
2012 Intern, EY

Utdanning

2013 - 2016 Doctor of Juridical Science (S.J.D.), University of Arizona
2013 Master of Law (LL.M), Michigan State University
2008 - 2013 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Verv

2021 - (d.d.) Styremedlem, Yngre Advokater Oslo Krets, Advokatforeningen
2019 - (d.d.) Medlem ledergruppe, Ung i Tech
2018 - (d.d.) Medlem, Intellectual Property Constituency (IPC)
2018 - (d.d.) Medlem, International Trademark Association (INTA)

Publikasjoner

DSM-direktivet: Lenkebeskatning og filtrering av brukergenerert innhold Lov&Data nr. 135, 3/2018
Design Law Smart Charts: Norway Kluwer, 2017
Is Domain Name Classification a Property Right or a Contractual Right? The Circuit Split and a Clear Path Forward 52 Wake Forest L. Rev., 2016
Should Contributory Cybersquatting be Actionable? 17 N.C.J.L. & Tech. 79, 2015
IP in Business Transactions: Norway, Practical Law Thomson Reuters, 2014
Patents, Trademarks, Copyright and Designs in Norway: Overview, Practical Law Thomson Reuters, 2014