Nicolay Skarning er en av Norges fremste advokater innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett og har lang erfaring med oppsigelsessaker, varslinger og tolkning av tariffavtaler.

Han startet sin karriere i juridisk avdeling hos Forsvarsdepartementet, etter verneplikten ved NATO/Shape (Mons) og har bl.a. også vært advokatfullmektig i Norges Eksportråd, EU-avdelingen, dommerfullmektig i Larvik og Oslo, samt rådgiver i Utenriksdepartementets rettsavdeling. Nicolay er også en internasjonalt anerkjent advokat innenfor arbeidsrett og er topprangert hos ledende publikasjoner som Chamber and Partners, og var i perioden 2006-2020 den norske representanten for Employment Law Alliance, med hovedkontor i San Francisco.

Nicolay var regjeringsoppnevnt medlem av Bedriftsdemokratinemnda, og er nå regjeringsoppnevnt meddommer i den sentrale Arbeidsretten i Oslo som dømmer tariffavtalesaker. Han har voldgiftsdommerutdannelsen fra Danske Advokater fra 2018, og vært voldgiftsdommer i to saker (arbeidstid i Politiet og salget av Leangen travbane).

I tillegg har Nicolay prosedert flere saker i de vanlige domstolene samt Arbeidsretten, Høyesterett og EFTA-domstolen.

CV

Arbeidserfaring

2023 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2010 - 2023 Partner, Kvale
2006 - 2009 Partner, Bull & Co
2005 Secondee, Confederation of British Industry (CBI), London
1999 - 2006 Advokat, Næringslivets Hovedorganisasjon, Arbeidsrettsavdelingen
1998 Trainee, Advokatfirmaet Brodies, Edinburgh
1995 - 1999 Dommerfullmektig, Larvik tingrett og Oslo tingrett
1994 - 1995 Advokatfullmektig, Norges Eksportråd, EU-avdelingen
1994 Trainee, Europakommisjonen, Brussel
1993 - 1994 Rådgiver, Utenriksdepartementets rettsavdeling
1991 - 1993 Førstekonsulent, Forsvarsdepartementet, Juridisk seksjon

Utdanning

2019 Harvard Negotiation Project, Workshop Harvard Campus by JUS
2018 Postgraduate Diploma of EU Competition Law, King's College, University of London
2017 Voldgiftsdommerutdannelsen hos Den danske advokatforening (Danske Advokater), København og International Court of Arbitration (ICC), Paris
2005 Postgraduate Diploma of EU law, King's College, University of London
2004 Møterett for Høyesterett
1998 Proficiency in English, Cambridge University
1993 Cand.mag med statsvitenskap og kriminologi, Universitetet i OslO
1990 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
1989 EF-rett og fransk rett, Université d'Aix-Marseille III, Frankrike
1988 Amerikansk kontraktsrett, University of North Dakota, USA

Verv/annet

2006 - (d.d.) Sensor, Juridisk fakultet, Oslo
Meddommer i Arbeidsretten
Medlem, Bedriftsdemokratinemda