Nils Håkon Risberg har omfattende erfaring med omstrukturering, gjeldsforhandling og konkursbehandling.

Nils Håkon har siden 2000 erfaring som forretningsadvokat. Han har tidligere til sammen 14 års erfaring som politibetjent og politietterforsker innen både taktisk og teknisk etterforskning, samt nærmere 2 år som dommerfullmektig.

Nils Håkon har spesialkompetanse innen konkurs/insolvensrett, granskning, merverdiavgiftsrett og arv og skifte. Han har siden 2002 vært fast bostyrer for Sør-Trøndelag tingrett. Behandling av konkursboene omfatter ofte komplekse arbeidsrettslige, panterettsligen, selskapsrettslige, kontraktsrettslige, merverdiavgiftsrettslige og konkursrettslige problemstillinger.

Nils Håkon er videre en del av Simonsen Vogt Wiig sine team innen compliance og gransking og skatt og avgift, og har i den forbindelse vært med på gjennomføring av flere faktaundersøkelser/granskninger samt bistått private aktører og offentlige institusjoner med en rekke merverdiavgiftsrettslige problemstillinger.

Han har lang erfaring innen arv og skifte på oppdrag som bobestyrer for domstolene samt bistand til privatpersoner.

CV

Arbeidserfaring

2013 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim
2004 - 2012 Partner, Vogt & Wiig Advokatfirma Trondheim
2001 - 2003 Advokat, Vogt & Wiig Advokatfirma Trondheim
2000 - 2001 Advokatfullmektig, Vogt & Wiig AS Trondheim
1999 - 2000 Dommerfullmektig, Byfogden i Trondheim
1998 Politifullmektig, Uttrøndelag politidistrikt
1984 - 1998 Polititjenestemann, div. politidistrikt samt Kriminalpolitisentralen

Utdanning

2015 Mva I og II, del av Master of Management, BI Handelshøyskolen Oslo
1998 Cand. jur., Universitetet i Oslo
1986 Polititjenestemann, Politiskolen i Oslo

Verv

2016 - (d.d.) Daglig leder, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS
2005 - 2009 Styremedlem, Vogt & Wiig Advokatfirma Trondheim