Olav Endresen Haukeli er spesialisert i EU-/EØS-rett og jobber primært med rådgivning innenfor offentlige anskaffelser og kontraktsrett.

Olav er utdannet ved Universitetet i Oslo og har gjennom valgfag, masteroppgave og praksis under studiet en spesialisering innenfor offentlig rett. Gjennom et utvekslingsopphold i Tyskland har han også tilegnet seg særlige kunnskaper innenfor EU-rettslige fag i tillegg til gode tyskkunnskaper.

I Simonsen Vogt Wiig er Olav tilknyttet avdelingen for EU-/EØS- og offentlig rett. I det daglige jobber han primært med offentlige anskaffelser overfor leverandører og oppdragsgivere, både i forbindelse med rådgivning og tvisteløsning. Olav jobber også med markedsføringsrett og EØS-avtalens fire friheter, og han har skrevet flere høringsuttalelser innenfor disse temaene i tillegg til å føre saker for Markedsrådet og Næringslivets konkurranseutvalg.

Olav jobber med konkurranserett, blant annet overfor Konkurransetilsynet. I tillegg har han utstrakt erfaring innenfor kontraktsrett, herunder særlig forbrukerkjøp, og har ført flere saker for domstolene, Forbrukerrådet og Forbrukerklageutvalget.

CV

Arbeidserfaring

2022 - (d.d.) Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2019 - 2022 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2016 - 2018 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2015 - 2015 Trainee, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2015 - 2015 Trainee, Advokatfirmaet Lund & Co
2014 - 2015 Saksbehandler, Sivilombudsmannen

Utdanning

2016 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2014 Utvekslingsopphold ved Eberhard-Karls-Universität i Tübingen, Tyskland

Publikasjoner

Merger Control (Norway) 2020 O. E. Haukeli, Chambers
Merger Control (Norway) 2019 O. E. Haukeli, Chambers
Merger Control (Norway) 2018 O. E. Haukeli, Chambers